ТРАПЕЗНА ВОДА САВИНА

Водата за всеки ден

Вече знаете коя е Савина, но Ви даваме възможност да вникнете и задълбочите познанството си с тази харизматична дама. Савина обича да прекарва време вкъщи, но като всяка еманципирана съвременна вода прекарва доста време и в офиса. Освен това доста спортува, а пътуването е същинската ѝ страст – стига до всяка точка на България със собствен транспорт. Свежа, чиста и вярна на женската си природа, тя си пада по розовото – толкова, че не може да устои на изкушението на розовото масло и често ще ги виждате заедно!

Веднъж срещнали Савина, няма да искате да се разделяте с нея! Тя има какво да Ви предложи всеки ден, без да ви отегчава. Както често се случва, и при нея по-малкото се оказва повече – ниската минерализация Ви дава оптимално качество за ежедневна употреба.

Ако обичате чистотата във всичките ѝ форми, то тогава Савина е правилният избор. С мекия си характер, тя има сериозно предимство пред другите твърди води, с които, знаете, не се общува лесно. Без да парадира с богатството си на озон, тя знае, че истинските ценители ще разпознаят достойнствата ѝ. Ще се учудите, че, въпреки женствеността си, притежава изключително постоянство – химичният състав и качеството ѝ са неизменни. Тъкмо това е и разковничето на симпатията на малки и големи към нея. Сговорчивият ѝ нрав и изявеният характер с лек свеж вкус никак не натоварва, а напротив – оставя у вас усещане за лекота!

Любителка на модерните технологии и постоянните подобрения, тя с готовност се подлага на различни манипулации като инжектиране на озон и обратна осмоза. Тези процедури са същински хит сред минералните води. Обратната осмоза има невероятната способност да намалява количеството на соли и минерали във водата. С тези супер качества тя Ви осигурява отлична хидратация на клетката, добро храносмилане и бъбречни функции и още много предимства! Озонирането пък не е само модна прищявка, а изключително важно за чистотата на една трапезна вода и стерилността на бутилката.

Химичен състав и характеристики на вода Савина:

КАТИОНИ mg/l

  • Na < 5
  • Ca 6
  • Mg 2
  • Fe < 0.02
  • Mn < 0.001
  • Zn < 0.01

АНИОНИ mg/l

  • F < 0.1
  • SO₄ < 0.001
  • NO₃ < 1
  • NO₂ < 0.5

Технология

Добиване на вода

Механично пречистване

Омекотяване

Обратна осмоза

Озониране

Бутилиране

Вода Савина

Основният водоизточник на трапезна вода Савина е собствен сондаж в хоризонт на порови води в Неоген – Кватернера на Софийската долина с дебит от 12.5л/сек. и дълбочина 68м. Тази скорост ни дава изключителната възможност да пълним 25 бутилки от половин литър в секунда!

12.5л/сек – тази скорост позволява за пълнене на 25 бутилки от 0.5л в сек.

При механичното пречистване се премахват механични и органични примеси. Технологията използва филтриращ материал (кварцов пясък, активен въглен) имащ висока задържаща способност.

Омекотяването чрез йоннообменни смоли се основава на способността на редица твърди (естествени и синтетични) материали, при контакт с водата да обменят йони с нейните соли. Процесът на обмен на йони протича, когато водата се филтрира през пласт от катионити или анионити. В резултат на това солевият състав на водата се изменя.

Методът на обратната осмоза премахва до 99% от всички примеси във водата: бактерии, вируси, органични и неорганични замърсители, нитрати, тежки метали, радиоактивни елементи и т.н. Филтрацията на този етап е 0,001 микрона (=0,000001мм). На практика мембраната за обратна осмоза пропуска само молекулите на водата.

Процес, чрез който се добавя озон въздух. Озонът елиминира редица неорганични, органични и микробиологични проблеми

Фабриката разполага с 4 поточни линии за бутилиране:

Поточна линия от 0.330л. до 1.5л.

Поточна линия от 0.330л. до 1.5л. за газирана вода

Поточна линия от 3л. до 10л.

Поточна линия за 19л

Всички поточни линии са автоматизирани и допирът на човешка ръка при процеса на бутилиране е сведен до минимум. Успешно внедрена е система за качество НАССР и фирмата е сертифицирана по стандартите за качество ISO 9001:2008

Вода Савина

Киселинност

Това, че сме учили химия в училище, не гарантира, че още помним особеностите на киселинността.

Формулата на водата има късмета да е една от малкото, които остават в паметта. H2O – дотук добре. Може би ще се сетим и че това всъщност са водород и кислород. Но водата има много по-интересни характеристики…

Молекулата на водата се разпада на два йона – положително зареден водороден катион Н+ и отрицателно зареден хидроксилен анион ОН-. Стойностите на рН описват съдържанието на положително заредени водородни йони.

Изменението на стойността на рН с 1 (единица) съответства на изменение на концентрацията 10 пъти. При рН 6 количеството на водородните йони Н+ е десет пъти повече, отколкото при рН 7 и обратно.

В неутрална вода концентрацията на всички йони във водата е еднаква и тя е с рН=7. Вода с pH < 7 се счита за киселинна и при pH > 7 за алкална.

Oбщо разтворени вещества (TDS)

Общата минерализация е сумата от разтворените вещества във водата. Този показател още е известен под названието „съдържание на разтворени вещества“ или като „общо солесъдържание“, тъй като разтворените във водата вещества като правило са именно различни соли. Най-често това са неорганични соли (бикарбонати, хлориди, сулфати на калция, магнезия, калия и натрия) и незначителни количества органични вещества, разтворени във водата.

Водата е страшно чувствителна и към външни влияния. Освен природните фактори на общата минерализация, роля играят и просмукванията от промишлени води или отточни води в канавките по пътищата.

Ето и съвсем конкретни цифри, които ще Ви ориентират в общата минерализация на водите:

– Води с много ниска минерализация до 50 мг/л
– Води с ниска минерализация до 500 мг/л
– Води с висока минерализация над 1500 мг/л

Преди да сме Ви отегчили с химията прекалено, обръщаме внимание на факта, че и изворните, и минералните води с ниска и висока минерализация трябва да се пият в ограничени количества. Мярката и тук е важна и дори с водата не бива да се прекалява!